O plemenu

Bordeauxská doga patří mezi nejstarší francouzská plemena psů. Zároveň ji řadíme mezi molossy, o nichž byla první zmínka zaznamenána již v listině z roku 326 př.n.l. Zde byl moloss popsán jako silný zavalitý pes s krátkými širokými zuby. Ušní boltce těchto psů byly většinou převislé, avšak u válečných dog bylo zvykem kupírovat uši téměř u hlavy. Hlavním důvodem bylo nebezpečí hrozící ze strany vlků, jež využívají při lovu citlivost ušních boltců k fixaci kořisti. Z tohoto důvodu se kupíroval také ocas. Tehdejší skupiny molossů byly pojmenovány podle míst, kde se tito psi nacházeli. Konkrétně bordeauxské dogy patřily do skupiny psů alanských (barbarský kmen Alanů ze Zakavkazska).

Na počátku čtrnáctého století byl znám ve Francii Doguin d’Aquitaine, jež byl potomkem francouzských molossů. Byl chován pro boj s medvědy, divočáky a jinými psy. Své jméno dostala bordó doga podle svého převážného výskytu na jihozápadě Francie zejména v oblasti Bordeaux. Všeobecně byly dogy považovány za psy nejlepší a nejčistší krve, kteří se v Anglii používali k zušlechťování mastiffů, u nichž docházelo k degeneraci. V polovině 19. století byly ceněny již jen v Aquitanii, kde se používali k lovu divočáků, hlídání domů a stád a jako pomocníci řezníků. Jejich exteriér nebyl v té době sjednocený. Vyskytoval se nejen předkus, ale také skus nůžkový. Také barva masky byla různorodá. V této době převládaly tři různé typy dog dle výskytu. Ve vědeckém museu v Bordeaux najdeme dva vycpané představitele tohoto plemene, z nichž každý představuje jiný typ.

Kontakt

Jana Vráblíková
Strmá 2
Šternberk
Tel: 606 520 517
Skype: jana8992

j.vrablikova@volny.cz

maxell
rihanna